struna tražilica

image shadow

znakonoša

vojnik zadužen za nošenje vojne oznake

arheologija

zona

antički pojas koji se upotrebljavao za vezanje odjeće

arheologija

žarenje

grijanje peći do određene temperature i održavanje te temperature dok se ne izradi ili dekorira određeni predmet

arheologija

žbuka

mješavina vapnenca i pijeska koja se upotrebljava kao zaštitni ili ukrasni premaz na arhitektonskim površinama

žlijeb

oštrobridna linija različite dubine, širine i dužine polukružna ili šiljasta presjeka koja je urezana kotačićem

arheologija