struna tražilica

image shadow

ventralna strana

unutarnja strana izrađevine, koja je prije odvajanja bila spojena s jezgrom, na kojoj se obično nalazi točka udarca, izbočina, kolobari, katkada i otprslina

arheologija

vilafrank

biokronološka jedinica koja obuhvaća kasni pliocen i rani pleistocen obilježena pojavom velikih sisavaca i roda Homo

arheologija

vinčanska kultura

kasnoneolitička i ranoeneolitička kultura balkansko-anadolskoga kompleksa crnoglačane keramike rasprostranjena u Srbiji, na Kosovu, u Transilvaniji, Olteniji, Vojvodini i istočnoj Bosni krajem 6. i tijekom 5. tisućljeća pr. Kr., nazvana po nalazištu Vinča u Srbiji

arheologija

višenamjenska jezgra

jezgra od koje su lomljene barem dvije vrste proizvoda

arheologija

višeplošni plohak

plohak s tragovima obradbe udarne plohe koja je bila obrađena nizom manjih udaraca

arheologija

višestruko diedrično dubilo

složeno oruđe koje se sastoji od dvaju ili više diedričnih dubila među kojima može biti i kutno dubilo na lomu

arheologija

višestruko dubilo s obrađenim zarupkom

višestruko oruđe koje sadržava najmanje dva različita tipa dubila sa zarupkom, osim kljunolikoga dubila i dubila u obliku papigina kljuna

arheologija

višestruko mješovito dubilo

višestruko oruđe koje se sastoji od kombinacije jednoga ili više diedričnih dubila i jednoga ili više dubila sa zarupkom

arheologija

višestruko oruđe

oruđe koje se sastoji od kombinacije više različitih zasebnih tipova

arheologija

višestruko svrdlo

oruđe s više svrdlastih vrhova katkada povezanih udubljenjima

arheologija