struna tražilica

image shadow

standardni instrumentni dolazak

utvrđena dolazna ruta za instrumentne letove koja povezuje određenu točku s točkom s koje može započeti objavljeni postupak instrumentnoga prilaženja

tehnologija prometa i transport

standardni instrumentni odlazak

utvrđena odlazna ruta za letove koji se odvijaju po instrumentnim pravilima letenja koja povezuje aerodrom ili uzletno-sletnu stazu s točkom na kojoj počinje rutni dio leta

tehnologija prometa i transport

standardni variometar

variometar koji mjeri vertikalnu sastavnicu brzine zrakoplova mjerenjem razlike tlakova nastale dovođenjem statičkoga tlaka u diferencijalnu membransku kapsulu kroz kapilarnu prigušnicu

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

statička sonda

sonda za mjerenje statičkoga tlaka okolnoga zraka

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

statički otvor

pažljivo oblikovan otvor u oplati zrakoplova koji provodi statički tlak u pitot-statički sustav

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

stehiometrijska smjesa

smjesa čiji je faktor bogatstva smjese jednak vrijednosti 1

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

strategija

umijeće i znanost uporabe oružanih snaga neke zemlje kako bi se primjenom sile ili njezinom prijetnjom postigli politički ciljevi

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

stratopauza

granična ploha između stratosfere i mezosfere na visini oko 50 km

geofizika

stratosfera

atmosferski sloj između troposfere i mezosfere

geofizika

strelasto krilo

krilo čija os nije okomita na središnju os zrakoplova

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika