struna tražilica

image shadow

robni manifest

detaljan popis pošiljaka koje se šalju određenom linijom

tehnologija prometa i transport

rosulja

oborina u obliku vodenih kapljica promjera manjega od 0,5 mm

geofizika

rotorski maseni protokomjer goriva

maseni protokomjer goriva koji se temelji na mjerenju zakretnoga momenta na turbini koji prouzročuje rotirajuća masa goriva

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

ručna prtljaga

prtljaga koju putnik unosi u putničku kabinu

tehnologija prometa i transport

ruta prostorne navigacije

ruta kojom lete zrakoplovi uz primjenu prostorne navigacije

tehnologija prometa i transport

rutni sektor

let koji obuhvaća uzlijetanje, odlaznu proceduru, krstarenje ne kraće od 15 minuta, dolaznu proceduru, prilaženje i slijetanje

tehnologija prometa i transport