struna tražilica

image shadow

potrebna duljina za zaustavljanje nakon otkaza uzlijetanja

duljina staze potrebna da se zrakoplov nakon otkazivanja uzlijetanja zaustavi

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

pouzdanost sredstva

vjerojatnost da će sredstvo izvršiti određenu funkciju u zadanim uvjetima i vremenu

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

povijanje struje

usmjeravanje zračne struje prema dolje aerodinamičkim djelovanjem krila ili glavnoga rotora helikoptera

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

povlaštena tarifa

tarifa dostupna određenim kategorijama putnika koji zadovoljavaju propisane uvjete

tehnologija prometa i transport

povremeni zračni prijevoz

zračni prijevoz putnika, tereta ili pošte koji nije linijski, uključujući čarterski prijevoz, zrakoplovni taksi-prijevoz i panoramske letove

tehnologija prometa i transport

površina krila

ukupna površina lijevoga i desnoga krila pri čemu je površina jednoga krila jednaka umnošku raspona i prosječne širine krila

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

površina za čekanje

površina na kojoj zrakoplov može biti zadržan ili mimoiđen da bi se olakšalo kretanje drugih zrakoplova

tehnologija prometa i transport

površina za kretanje

dio aerodroma koji služi za uzlijetanje, slijetanje i vožnju zrakoplova, uključujući manevarsku površinu i stajanku ili stajanke

tehnologija prometa i transport

površina za slijetanje

dio površine za kretanje namijenjen slijetanju ili uzlijetanju zrakoplova

tehnologija prometa i transport

pozicija

mjesto na kojem se zrakoplov ili radionavigacijsko sredstvo nalazi s obzirom na neku referentnu točku

tehnologija prometa i transport