struna tražilica

image shadow

rodoslovno stablo

grafički prikaz genetske srodnosti među jezicima s pomoću granaljke

filologija

rogato e

jedinstveni zapis svih odraza glasa jat kao e s nadslovnom kvačicom u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda

filologija

romanizam

riječ ili koji drugi element romanskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

rotacizam

glasovna promjena u kojoj koji glas, obično tjesnačnik z, s i ž, prelazi u treptajnik r

filologija

rukopisni rječnik

rječnik koji nije tiskan i ostao je u rukopisu

filologija

rusizam

riječ ili koji drugi element ruskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija