struna tražilica

image shadow

osobni podstil

podstil administrativnoga stila kojim se pišu molbe, žalbe, životopisi, oporuke, punomoći i slični dokumenti

filologija

osobno ime

zakonom propisan, uglavnom nenasljedan individualan antroponim

filologija

osobnoimenski fond

cjelokupnost osobnih imena unutar određenoga područja, jezika i razdoblja

filologija

ostvaraj

jezik koji proizvodi učenik ili govornik inoga jezika

filologija

otvoreni prestiž

pozitivan odnos govornika prema standardnim ili točnim jezičnim oblicima

filologija

otvoreni slog

slog koji završava samoglasnikom

filologija

ovladavanje inim jezikom

neformalno usvajanje i formalno učenje svakoga jezika koji nije prvi usvojeni jezik

filologija

ozaljski književno-jezični krug

skupina književnika oko Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana čiji su pripadnici u drugoj polovici 17. stoljeća djelovali na području izravnoga dodira svih triju narječja hrvatskoga jezika, što se očituje u jeziku njihovih djela

filologija

označenik

dio jezičnoga znaka koji izražava njegovo značenje

filologija

označilac

dio jezičnoga znaka koji se sastoji od slijeda glasova koji tvore morfem, riječ ili skupinu riječi

filologija