struna tražilica

image shadow

nepromjenjiva riječ

riječ koja se ne može mijenjati po oblicima

filologija

nepunoznačnica

riječ koja ima samo gramatičko značenje

filologija

nerazmjerna analogija

analoška promjena za koju se ne može uspostaviti nikakav razmjer

filologija

nerestriktivna rečenica

odnosna rečenica u kojoj se zavisna surečenica odnosi na cijelu osnovnu surečenicu

filologija

nesamostalni rečenični dio

rečenični dio koji u rečenici ne može stajati samostalno nego ovisi o kojemu drugom rečeničnom dijelu.

filologija

nesonim

ime otoka

filologija

nesročnost

neslaganje riječi s drugom riječi u rečenici ili skupini u rodu, broju, padežu i licu

filologija

nestanak riječi

prestanak uporabe neke riječi u jeziku

filologija

nesvjesno učenje

učenje usmjereno na svakodnevne aktivnosti i izloženost jeziku s očekivanjem da će učenik nesvjesno početi rabiti ciljni jezik

filologija

nesvršeni glagol

glagol kojim se izriče radnja koja traje ili koja se ponavlja

filologija