struna tražilica

image shadow

morfološki padež

morfološki ostvaraj apstraktnoga padeža koji imaju samo jezici s padežnim sustavom

filologija

morfološki uvjetovana glasovna promjena

glasovna promjena u kojoj zbog morfoloških razloga dolazi do pravilne zamjene jednoga glasa drugim

filologija

morfonološko pravopisno načelo

načelo u kojemu se poštuje glasovni sastav morfema, tj. u pismu se ne provode glasovne promjene na granici morfema

filologija

motivacija

potaknutost na učenje kojega jezika

filologija

motivirani naziv

naziv čije se značenje izvodi iz njegovih dijelova ili iz njegove fonetske strukture

filologija

moviranje

postupak oblikovanja imenica jednoga roda koje označuju pripadnike jednoga spola od imenica drugoga roda koja označuju pripadnike drugoga spola

filologija

mrežni rječnik

rječnik izvorno osmišljen za mrežnu platformu

filologija

mrtvi jezik

jezik koji više nema izvornih govornika

filologija

muško osobno ime

ime koje se zbog tradicije ili formalnih obilježja u određenoj jezičnoj sredini osjeća i upotrebljava kao osobno ime koje nose isključivo muškarci

filologija