struna tražilica

image shadow

Kordopska baza metonimija

baza podataka koja služi kao alat za sustavno istraživanje konceptualne metonimije u autentičnim diskursnim uzorcima u engleskome i španjolskome jeziku

filologija

korektura

ispravljanje zatipaka i tiskarskih pogrešaka prije objavljivanja teksta

filologija

korelacijska metafora

metafora koja se zasniva na opetovanoj, utjelovljenoj iskustvenoj korelaciji izvorne i ciljne domene

filologija

korijen

morfem koji nosi temeljno značenje riječi i koji je najmanji zajednički dio svih riječi koje pripadaju istoj tvorbenoj porodici

filologija

korpus

zbirka tekstova koji su odabrani i skupljeni prema jasnim jezikoslovnim kriterijima radi dobivanja određenoga jezičnog uzorka

filologija

korpusno jezikoslovlje

jezikoslovno područje koje se bavi jezičnom analizom strojno izrađenih korpusa

filologija

korpusno utemeljen rječnik

rječnik u kojemu se obrađivač služi korpusom, ali može slobodno procijeniti što treba unijeti u rječnik te rječnik može po potrebi dopunjavati i riječima iz drugih izvora te kolokacijama i značenjima koji nisu potvrđeni u korpusu

filologija

korpusom oprimjeren rječnik

rječnik u kojemu se obrađivač isključivo služi korpusom za navođenje primjera

filologija

korpusom vođen rječnik

rječnik u kojemu se obrađivač služi isključivo korpusom, pa se u rječniku nalazi samo ono što se nalazi u korpusu

filologija

kosa crta

pravopisni znak koji se piše pri odvajanju sadržaja koji označuju jednu od mogućnosti, označivanju uključenosti obiju sastavnica, označivanju prijelaza jednoga razdoblja u drugo te administrativnome zapisu između brojčanih i slovnih oznaka ili podataka

filologija