struna tražilica

image shadow

izdisajnik

glas oblikovan izdisajnom zračnom strujom koju pokreće plućni istisak

filologija

izdvojena dvojezičnost

dvojezičnost koja nastaje kad se jedan jezik ne govori u zajednici

filologija

izgovorna šupljina

prostor iznad grkljana ispunjen zrakom i omeđen izgovornim organima

filologija

izgovorni organi

organi iznad grkljana koji reguliraju zračnu struju pojačavajući, prigušujući i stvarajući govorni zvuk u svrhu proizvodnje govora

filologija

izjavna rečenica

rečenica kojom se što izjavljuje

filologija

iznimno padežno označivanje

svojstvo glagola da padežno obilježi subjekt svoje infinitivne dopune ili dopunske male surečenice, a da ga pritom tematski ne obilježi

filologija

izoleksa

crta na lingvističkoj karti koja povezuje mjesta ili područja u kojima se upotrebljava ista riječ

filologija

izostavnik

pravopisni znak koji se piše umjesto izostavljenoga slova

filologija

izravni objekt

objekt koji je u besprijedložnome akuzativu ili slavenskome ili dijelnome genitivu koji se može zamijeniti akuzativom

filologija

izravno prevođenje

prevođenje s jednoga jezika na drugi bez jezika posrednika

filologija