struna tražilica

image shadow

društvena dvojezičnost

dvojezičnost koja obuhvaća cijelu društvenu zajednicu na određenome prostoru

filologija

društveni stereotip

prototip kojim određeni stereotip prihvaćamo kao tipični slučaj te se njime koristimo pri brzim prosudbama, najčešće ljudi

filologija

društveno raslojavanje jezika

postojanje razlika u govoru različitih društvenih slojeva unutar određene zajednice

filologija

duboko učenje

strojno učenje koje se odnosi na računala koja uče na temelju neuronskih mreža s pomoću kojih mogu, na temelju prethodnih zadataka, naučiti samostalno donositi odluke povezane s obradom podataka

filologija

duga množina

množina imenice muškoga roda kad se osnova produžuje sufiksom -ov- ili iza palatala -ev-

filologija

dugi cirkumfleks

dugi naglasak silazne intonacije u praslavenskome jeziku

filologija

duljenje samoglasnika

pojava u kojoj nastaje dugi samoglasnik zbog sažimanja dvaju samoglasnika u jedan

filologija

dunavski jezični savez

jezični savez koji čine hrvatski, slovenski, češki, slovački, mađarski i djelomice pojedini visokonjemački dijalekti

filologija

dužina

trajanje sloga ili samoglasnika

filologija

dužina

znak kojim se bilježi dugi samoglasnik

filologija