struna tražilica

image shadow

arbitrarnost

proizvoljnost veze izmedu označenoga u izvanjezičnoj zbilji i leksema označioca

filologija

arhaizam

riječ ili izraz koji pripada pasivnomu leksiku

filologija

artikulacijska teorija

fonološka teorija koja se temelji na pretpostavci da se leksički prikazi riječi sastoje od artikulacijskih pokreta te sadržavaju i obavijesti o procesima vezanoga govora

filologija

artikulacijski model

pristup koji klasificira razlikovna obilježja u prvome redu prema artikulatoru, a ne priznaje teorijski položaj načinskim obilježjima

filologija

asertivni tekst

tekst kojim se što priopćava, konstatira, tvrdi, objašnjava i slično

filologija

asimetrija primarne metafore

tumačenje jednosmjernosti primarnih metafora asimetričnom neuronskom mrežom koja nastaje stoga što su sinapse u smjeru širenja neuronske aktivacije iz područja izvorne domene snažnije nego one iz smjera ciljne domene

filologija

astronim

ime planeta, zviježđa, nebeskih tijela i zvjezdanih sustava

filologija

atribut

nesamostalni rečenični dio kojim se izriče dopuna imenici i koji može biti pridjev, zamjenica, broj ili nesročna imenica

filologija

atributna rečenica

zavisnosložena rečenica u kojoj je zavisna surečenica uvrštena na mjesto atributa osnovne surečenice i u kojoj se zavisna surečenica odnosi prema osnovnoj onako kako se atribut odnosi prema imenskoj riječi koju određuje

filologija

audiovizualno prevođenje

prevođenje prilagođeno televizijskomu mediju, filmskoj industriji, DVD tehnologijama i mrežnim platformama za razmjenu videozapisa pri kojemu se govor na jednome jeziku prevodi na drugi jezik zapisivanjem ili govorenjem

filologija