struna tražilica

image shadow

tuđi kapital

kapital koji je nastao kao posljedica zaduživanja iz nevlasničkih vanjskih izvora

ekonomija

tumačenja

dio međunarodnih računovodstvenih standarda koji se odnosi na mjerodavne upute o pitanjima za koje je vjerojatno da će stvoriti različite ili neprihvatljive pristupe u slučaju nepostojanja takvih uputa

ekonomija

tvrdnja

izjava menadžmenta utjelovljena u financijskim izvještajima koju revizor upotrebljava pri sagledavanju različitih vrsta potencijalnih pogrešnih prikazivanja koja mogu nastati

ekonomija

tvrtka

ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnome prometu

ekonomija