struna tražilica

image shadow

slog

cjeloviti skup informacija u sustavu za upravljanje bazom podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

složena istovrijednost

odnos u kojemu je jedan naziv ili pojam u jednome kontekstu zastupljen najmanje dvama nazivima ili pojmovima u drugome kontekstu

informacijske i komunikacijske znanosti

složena predmetna odrednica

cjelovita predmetna odrednica složena od više predmetnih oznaka ili nizova predmetnih oznaka

informacijske i komunikacijske znanosti

složena stručna oznaka

stručna oznaka koja nastaje korištenjem elemenata preuzetih s više mjesta u klasifikacijskim tablicama

informacijske i komunikacijske znanosti

složeni naziv

naziv koji sadržava dva ili više korijena

informacijske i komunikacijske znanosti

slučajni dar

dar koji knjižnici nudi fizička ili pravna osoba

informacijske i komunikacijske znanosti

slušaonica

kabina ili prostorija s audiovizualnom opremom namijenjena slušanju ili korištenju audiovizualne građe

informacijske i komunikacijske znanosti

službena informacija

informacija tijela javne vlasti o temi iz njegova djelokruga

informacijske i komunikacijske znanosti

službena publikacija

publikacija koju izdaje tijelo javne vlasti, a namijenjena je obavješćivanju javnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

službeno ime

ime pod kojim je neko korporativno tijelo registrirano, a koje se može razlikovati od imena toga tijela na jedinici knjižnične građe ili u katalogu

informacijske i komunikacijske znanosti