struna tražilica

image shadow

rizma

zastarjela mjera za papir od petsto araka

informacijske i komunikacijske znanosti

rječnik

abecedno ili pojmovno ustrojen priručnik koji donosi popis riječi nekoga jezika s objašnjenjima na tome jeziku ili značenjskim istovrijednicama na drugim jezicima

informacijske i komunikacijske znanosti

rok posudbe

dopušteno razdoblje u kojemu korisnik smije zadržati posuđenu knjižničnu građu izvan knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti

roman

veliko prozno književno djelo s razgranatom, složenom fabulom, čestim opisima i dijalozima te većim brojem likova

informacijske i komunikacijske znanosti

ručni uvez

pojedinacni, ručnim radom izveden knjižni uvez

informacijske i komunikacijske znanosti

ručno označivanje

analiziranje sadržaja i njegovo označivanje koje izvode ljudi bez pomoći računala

informacijske i komunikacijske znanosti

ručno pretraživanje

pretraživanje kataloga na listićima i tiskanih bibliografija

informacijske i komunikacijske znanosti

rudarenje podataka

proces korištenja aplikacija baze podataka za identificiranje prethodno neotkrivenih obrazaca i odnosa unutar postojećeg skupa podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

rukopis

tekst pisan rukom, pisaćim strojem ili na računalu

informacijske i komunikacijske znanosti

rukopisna knjiga

knjiga napisana rukom obično na pergamentu, najčešće nastala prije izuma tiska

informacijske i komunikacijske znanosti