struna tražilica

image shadow

internet stvari

proširenje internetske povezanosti sa svakodnevnim stvarima i objektima

informacijske i komunikacijske znanosti

internetska adresa

jedinstveni identifikator nekog mrežnog mjesta ili FTP mjesta

informacijske i komunikacijske znanosti

Internetski arhiv

neprofitna organizacija koja stvara i održava besplatno dostupnu digitalnu knjižnicu povijesno važne građe za znanstvenike, javnost i osobe s posebnim potrebama

informacijske i komunikacijske znanosti

internetski prijenosni servis

platforma koja korisniku omogućuje istovremeno primanje i reproduciranje multimedijskoga sadržaja za razliku od klasičnih metoda preuzimanja gdje korisnik mora čekati da se preuzimanje završi kako bi izvršio reprodukciju

informacijske i komunikacijske znanosti

interoperabilnost

sposobnost računala da međusobno komuniciraju korištenjem zajedničkih protokola

informacijske i komunikacijske znanosti

interpunkcijski simbol

u kataložnom opisu propisani znak koji služi za raspoznavanje elementa ili skupine kojoj prethodi

informacijske i komunikacijske znanosti

intranet

unutarnja računalna mreža tvrtke ili neke druge organizacije s ograničenim pristupom mrežnim izvorima

informacijske i komunikacijske znanosti

inventarizacija

upisivanje jedinice knjižnične građe u inventarnu knjigu

informacijske i komunikacijske znanosti

inventarna knjiga

popis jedinica knjižnične građe načinjen prema redoslijedu njihova ulaska u knjižnicu

informacijske i komunikacijske znanosti

inventarni broj

jedinstveni broj u inventarnoj knjizi koji jedinica knjižnične građe dobiva pri ulasku u knjižnicu

informacijske i komunikacijske znanosti