struna tražilica

image shadow

arhivska kakvoća

trajnost materijala, proizvoda ili postupka, što ga čini pogodnim za uporabu pri zaštiti

informacijske i komunikacijske znanosti

arhivski primjerak

primjerak knjižnične građe dostavljen temeljem zakona ili posebnoga ugovora određenoj ustanovi, najčešće nacionalnoj knjižnici, koji se ne daje na korištenje i trajno se zaštićuje

informacijske i komunikacijske znanosti

arhivsko gradivo

zapis ili dokument nastao djelovanjem pravne ili fizičke osobe u obavljanju djelatnosti od trajne važnosti za kulturu, povijest ili druge znanosti

informacijske i komunikacijske znanosti

ASCII kod

američki normirani kôd od 128 kombinacija za razmjenu informacija

informacijske i komunikacijske znanosti

asimetrična digitalna pretplatnička linija

širokopojasna internetska veza koja omogućuje prijenos podataka putem postojećih fiksnih telefonskih linija različitim brzinama prema korisniku i od njega

informacijske i komunikacijske znanosti

asindetički katalog

katalog bez uputnica

informacijske i komunikacijske znanosti

aspektna klasifikacija

klasifikacijski sustav u kojemu se pojave promatraju s obzirom na gledište koje je odabrano

informacijske i komunikacijske znanosti

atlas

skup zemljopisnih, astronomskih, geoloških, jezičnih ili drugih karata uvezanih u svezak

informacijske i komunikacijske znanosti

audiovizualna građa

neknjižna građa koja se može koristiti samo uz pomoć neke sprave

informacijske i komunikacijske znanosti

autentično učenje

pristup učenju koji učenicima omogućuje da istražuju, raspravljaju i značenjski konstruiraju koncepcije i veze unutar konteksta koji uključuje stvarne probleme i projekte relevantne za njih

informacijske i komunikacijske znanosti