struna tražilica

image shadow

anfilada

niz prostorija povezanih vratima na istoj uzdužnoj osi

arhitektura i urbanizam

angiport

antički rimski uski put između dviju kuća ili nizova kuća

povijest umjetnosti

ankon

konzola koja nosi kraj vijenca iznad vrata ili prozora

povijest umjetnosti

anserarij

zaklon za uzgajanje gusaka u antičkome Rimu koji se sastoji od dvorišta ograđenoga visokim zidom s ulaznim portikom

povijest umjetnosti

anta

kvadratni ili pravokutni stupac oblikovan zadebljanjem istaknutoga završetka bočnoga zida hrama

arhitektura i urbanizam

antefiks

vertikalni ukrasni element postavljen u pravilnim intervalima na krovni vijenac građevine da prekrije spojeve između crijepova

povijest umjetnosti

antemij

ornament u obliku niza uspravnih listova zrakastih latica svijenih prema unutra razvijen u antičkoj Grčkoj stilizacijom palmete i lotusa

povijest umjetnosti

antepagment

profilacija na licu okvira vrata ili prozora u antičkoj rimskoj arhitekturi

povijest umjetnosti

antika

kultura grčko-rimskoga svijeta u svim njezinim pojavama i u široku vremenskome rasponu od samih početaka arhajske umjetnosti u Grčkoj u 8. st. pr. Kr. do druge pol. 5. st., kad se tijekom seobe naroda ruši Zapadno Rimsko Carstvo i počinje oblikovati etnički raspored današnje Europe

povijest umjetnosti

antikvarij

apartman rimske vile u kojemu se čuvaju stare vaze, skulpture i ostali stari predmeti umjetničke vrijednosti

arhitektura i urbanizam