struna tražilica

image shadow

vremensko maskiranje

slušno maskiranje kod kojega maskirajući signal maskira signale niže razine koji se pojavljuju prije i poslije njega

fizika

vrh

najviša točka pisanoga znaka

sigurnosne i obrambene znanosti

vrijednost otvora zaslona

mjera otvora zaslona objektiva koja se izražava kao omjer trenutačnoga promjera otvora zaslona objektiva i žarišne daljine

sigurnosne i obrambene znanosti

vrijeme reagiranja vozača

vrijeme potrebno vozaču za spoznaju opasnosti, donošenje zaključka o načinu izbjegavanja opasnosti i reakciju

tehnologija prometa i transport

vruća laminacija

postupak nanošenja zaštitne folije na ispravu i/ili individualizacijsku stranicu, pri čemu se zaštitna folija nanosi na podlogu na koju je prethodno zagrijavanjem naneseno ljepilo

grafička tehnologija

vruća lokacija

rezervna lokacija koja sadržava istovjetne kopije pravoga radnog mjesta, uključujući sigurnosne kopije svih podataka i svu opremu koja je nužna za održavanje kontinuiteta rada organizacije

sigurnosne i obrambene znanosti