struna tražilica

image shadow

fotografija prve kategorije

digitalna fotografija koja dokumentira vrijeme, mjesto i/ili događaj

sigurnosne i obrambene znanosti

fotografska tehnika

tiskarska tehnika pri kojoj slika nastaje osvjetljavanjem fotoosjetljivoga premaza papira trima različitim valnim duljinama svjetlosti

grafička tehnologija

fotografski dnevnik

obrazac u koji forenzički fotograf unosi podatke o svakoj snimljenoj fotografiji, što uključuje tehničke postavke snimanja, vrstu i opis fotografije te podatak o mjestu na kojemu se nalazi fotografirani objekt

sigurnosne i obrambene znanosti

fotografski filtar

prozirni materijal koji se pri fotografiranju stavlja ispred, iza objektiva ili ispred izvora svjetlosti da bi se izmijenila priroda, boja i/ili kvaliteta svjetlosti koja prolazi kroz objektiv te da bi se objektiv zaštitio od nečistoća i oštećivanja

sigurnosne i obrambene znanosti

fotografsko kartiranje tragova

fotografsko dokumentiranje tragova pri kojemu se na svakoj fotografiji, osim na onima in situ, vidi mjerna traka i oznaka koja upućuje na položaj dokumentiranoga prizora u odnosu na ostale tragove i/ili mjesto događaja

sigurnosne i obrambene znanosti

fotogrametrija

znanstvena disciplina i tehnologija određivanja dimenzija objekata sa snimaka

sigurnosne i obrambene znanosti

fotogrametrijska analiza

skup postupaka kojima se iz slikovnoga materijala izvode informacije o stvarnim veličinama prikazanih objekata

sigurnosne i obrambene znanosti

fotoidentifikacijska kartica

ispisani obrazac ili list papira na koji se unose podatci o slučaju, fotografu i mjestu događaja, koji se fotografira prije drugih fotografija na mjestu događaja kako bi se odredio kontekst fotografijama koje slijede

sigurnosne i obrambene znanosti

fotokromatska tinta

tinta koja izlaganjem ultraljubičastomu svjetlu privremeno mijenja boju

sigurnosne i obrambene znanosti

fotomikrografija

fotografija na kojoj je veličina fotografiranoga objekta uvećana više od deset puta

sigurnosne i obrambene znanosti