struna tražilica

image shadow

uzdužni smjer

pravac usporedan s anatomskom osi

drvna tehnologija

uzdužno uslojeno drvo

uslojeno drvo u kojemu je žica vanjskih drvoslojeva na površini ploče usporedna ili približno usporedna sa smjerom dužine ploče

drvna tehnologija

uzglavlje

stražnja stranica kreveta uz koju leži glava

drvna tehnologija

uznožje

prednja stranica kreveta uz koju leže noge

drvna tehnologija