struna tražilica

image shadow

tupi sljub

spoj u kojemu su sljubnice obaju elemenata ravne

drvna tehnologija

tvrda celuloza

celuloza koja sadržava više od 4,5 % lignina

drvna tehnologija

tvrda ploča vlaknatica

ploča vlaknatica izrađena mokrim postupkom kojoj je gustoća veća od 900 kg/m3

drvna tehnologija

tvrdoća drva

otpor drva prodiranju tijela u njegovu strukturu

drvna tehnologija

tvrdoća drva po Brinellu

tvrdoća drva određena postupkom koji je predložio Johan August Brinell

drvna tehnologija

tvrdoća drva po Janki

tvrdoća drva određena ispitivanjem koje je predložio Gabriel Janka

drvna tehnologija