struna tražilica

image shadow

tuf

sedimentna stijena vulkanskoga podrijetla

tunika

vrsta rimske odjeće

tunika angusticlavia

tunika s užom prugom grimizne boje duž obiju bočnih strana, oznaka vitezova

arheologija

tunika laticlavia

tunika sa širokom prugom grimizne boje duž obiju bočnih strana, oznaka senatorskoga staleža

arheologija

tunika recta

tunika koju su u antičkome Rimu nosile mladenke

arheologija

tunika talaris

tunika s dugačkim rukavima

arheologija

tunika talaris

dugačka tunika koja je sezala do gležnjeva

arheologija

tupa medicinska kuka

medicinska kuka koja se upotrebljavala pri izvođenju osjetljivijih kirurških zahvata pri kojima se trebalo izbjeći zarezivanje tkiva

arheologija