struna tražilica

image shadow

stožasti filtarski papir

filtarski papir oblika kruga presavijen četiri puta, prvo po promjeru, a potom po polumjeru nastaloga polukruga

kemija

stripiranje

fizikalni postupak istjerivanja hlapljivijih sastojaka iz tekuće faze s dna kolone za destilaciju

kemija

strižna vibracija

deformacijska vibracija pri kojoj se atomi koji zatvaraju kut kreću u suprotnome smjeru u ravnini

kemija

strukturirano punjenje

različite pravilne strukture koje se ugrađuju u destilacijske, ekstrakcijske ili apsorpcijske kolone te u kemijske reaktore radi povećanja dodirne površine različitih faza

kemija

stupanj disocijacije

omjer množinske koncentracije disociranih iona i ukupne koncentracije slaboga elektrolita

kemija

stupanj razlučivanja

omjer razmaka između dviju susjednih kromatografskih krivulja i širine njihove osnovice

kemija

subgranične orbitale

donajviša zauzeta molekulska orbitala i donajniža nezauzeta molekulska orbitala u molekulskoj jedinki

kemija

sudionik reakcije

tvar koja sudjeluje u kemijskoj reakciji kao reaktant ili kao produkt

kemija

sudjelovanje susjednih skupina

ubrzavanje ili usporavanje kemijske reakcije izazvano skupinama u molekulama koje su vezane u susjedstvu reakcijskoga središta

kemija

suha destilacija

sagorijevanje čvrstoga organskog materijala uz minimalnu količinu kisika, pri čemu nastaju plinoviti i viskozni produkti

kemija