struna tražilica

image shadow

molekulski prekidač ometan mehanički

molekulski prekidač koji se sastoji od lančaste molekule oko koje se nalazi prstenasta molekula čiji položaj na lancu oblikuje stabilna stanja

kemija

molekulski stroj

skup molekulskih jedinka koje stvaraju nazovimehaničko kretanje izazvano vanjskim utjecajem

kemija

molekulsko pregrađivanje

kemijska reakcija tijekom koje nastaje promjena vezivanja tako što se ne poštuje načelo minimalne strukturne promjene

kemija

molekulsko učahurivanje

ulaženje manje molekule u veću koja je kavezaste strukture

kemija

mosni indeks

broj središnjih atoma povezanih određenim premosnim ligandom

kemija

most

atom ili atomska skupina koja povezuje najmanje dva položaja koji nisu u susjedstvu, ali su dio istoga prstena u kondenziranome prstenastom sustavu ili povezuje atome na kraju veze koja je zajednička dvama prstenovima kondenziranoga prstenastog sustava

kemija

motorni benzin

smjesa ugljikovodika dobivena preradbom nafte s vrelištem od 30 do 215 oC

kemija

mravlja kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz metana

kemija