struna tražilica

image shadow

antiprotozoik

lijek koji se upotrebljava za liječenje bolesti prouzročenih parazitima

temeljne medicinske znanosti

antipsihotik

lijek koji se primjenjuje za smanjenje simptoma psihoze

temeljne medicinske znanosti

antiretrovirusna terapija

terapija za liječenje infekcija prouzročenih virusima koji imaju reverznu transkriptazu

temeljne medicinske znanosti

antiseptik

lokalno antimikrobno sredstvo za primjenu na koži i/ili sluznici

temeljne medicinske znanosti

antistafilokokni penicilin

penicilin otporan na stafilokokne beta-laktamaze koji je djelotvoran protiv stafilokoka i streptokoka, ali nedjelotvoran protiv enterokoka, anaerobnih bakterija i gram-negativnih koka i štapića

temeljne medicinske znanosti

antitrombin

bjelančevina koji nastaje u jetri i djeluje kao antikoagulans inhibirajući enzime koji sudjeluju u zgrušavanju krvi

temeljne medicinske znanosti

antitrombocitni lijek

antitrombotik koji smanjuje agregaciju trombocita, čime se smanjuje mogućnost stvaranja krvnoga ugruška u arterijskome krvotoku

temeljne medicinske znanosti

antitrombotik

lijek koji sprečava stvaranje tromba ili proširenje već postojećega krvnoga ugruška u krvotoku

temeljne medicinske znanosti

antituberkulotik

lijek za liječenje infekcija mikobakterijama koje prouzročuju tuberkulozu

temeljne medicinske znanosti

antitusik

lijek za liječenje kašlja

temeljne medicinske znanosti