struna tražilica

image shadow

nadgledane uvježbane mreže

mreže opremljene s nekoliko primjera u kojima je traženi problem riješen

matematika

neizrazita logika

logički sustav u kojemu su načela zaključivanja zasnovana na teoriji neizrazitih skupova

kognitivna znanost

neizraziti broj

broj koji pripada konveksnomu i normaliziranomu neizrazitom skupu, čija je pripadajuća funkcija barem na nekim segmentima kontinuirana te točno u jednoj lokaciji poprima vrijednost μA(x) = 1 u

kognitivna znanost

neizraziti skup

skup kod kojega je moguća stupnjevita ili djelomična pripadnost elementa skupu

kognitivna znanost

neizraziti upravljački sustav

sustav upravljanja temeljen na neizrazitoj logici

kognitivna znanost

neusmjereni variogram

eksperimentalni variogram koji pri izračunu parova podataka nije usmjeren po nekome pravcu

matematika

numerička pogreška interpolacije

tehnika za testiranje prihvatljivosti variogramskoga modela i interpolacijske metode, u kojoj se zanemaruje mjerena vrijednost na nekoj lokaciji, a nova se procjenjuje iz vrijednosti preostalih uzoraka u granicama elipsoida prostorne zavisnosti

matematika

obično krigiranje

vrsta krigiranja u kojoj se pretpostavlja da lokalna srednja vrijednost unutar radijusa pretraživanja nije približna ili jednaka srednjoj vrijednosti ukupnoga broja podataka

matematika

obradba podataka

postupci koji se primjenjuju na računalu, a uključuju analiziranje, procjenjivanje i modeliranje podataka u korisnu informaciju poput geološkoga modela ili karte

matematika

odstupanje

veličina na osi Y, između ishodišta i praga, u kojoj započinje eksperimentalni variogram

matematika