struna tražilica

image shadow

krš

skup pojava koje se odnose na protjecanje voda i oblike reljefa u topivim karbonatnim stijenama na površini i ispod nje

kružni nazubak

nazubak čija se udubljenja po rubovima protežu ukrug

arheologija

kružni segment

geometrijski komadić na manjemu sječivu ili pločici s polukružno strmo obrađenim bočnim rubom

arheologija

kružno grebalo

grebalo na kružnome odbojku čija se obradba proteže oko oruđa

arheologija

kućni lijep

glina pomiješana sa slamom ili pepelom upotrijebljena za premazivanje zidova ili zapunjavanje prostora između građevinskih elemenata na kojoj se nakon rušenja zidova vide utori od kolaca, šiblja ili dasaka

kult

sveukupnost obrednih čina kojima se iskazuje štovanje svetoga ili božanskoga

arheologija

kult lubanje

teorija o religijskim ritualima vađenja i konzumiranja ljudskoga mozga u paleolitiku, koja je zbog manjkavih dokaza uglavnom odbačena

arheologija

kult medvjeda

teorija o paleolitičkim ritualima štovanja medvjeda postavljena na temelju nalaza medvjeđih lubanja u nišama špilja od kojih su neke bile zagrađene kamenjem, a koja je zbog manjkavosti dokaza uglavnom odbačena

arheologija

kultura Clovis

najranija sjevernoamerička paleoindijanska kultura čije se trajanje smješta okvirno između 10 500 i 9600 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

kultura Cucuteni-Tripolje

kulturni kompleks ranoga eneolitika rasprostranjen u Transilvaniji, Moldaviji, Besarabiji i Ukrajini u drugoj polovici 5. i početkom 4. tisućljeća pr. Kr.

arheologija