struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

središte kružnice

točka ravnine jednako udaljena od svih točaka kružnice u toj ravnini

matematika

središte kugle

točka jednako udaljena od svih točaka sfere koja omeđuje kuglu

matematika

središte sfere

točka od koje su sve točke sfere jednako udaljene

matematika

središte simetrije

točka koja se pri centralnoj simetriji preslikava u sebe

matematika

središte zakrivljenosti

središte pripadajuće kružnice zakrivljenosti krivulje

matematika

srednjica trapeza

spojnica polovišta krakova trapeza

matematika

srednjica trokuta

spojnica polovišta dviju stranica trokuta

matematika

stablo

neusmjereni povezani graf bez kružnih putova

matematika

standardna baza vektorskoga prostora

baza euklidskoga prostora koju čine vektori kojima je jedna od koordinata jedan, a ostale nula

matematika

standardna devijacija slučajne varijable

pozitivni drugi korijen varijance zadane slučajne varijable

matematika