struna tražilica

image shadow

Bernoullijev slabi zakon velikih brojeva

teorem prema kojemu niz relativnih frekvencija uspjeha u Bernoullijevoj shemi po vjerojatnosti konvergira vjerojatnosti uspjeha u svakome pojedinom pokusu

matematika

Bernoullijeva shema

diskretni vjerojatnosni prostor kojemu je prostor elementarnih događaja jednak skupu svih uređenih $n$-torki nula i jedinica, a koordinatne su projekcije nezavisne, jednako distribuirane Bernoullijeve slučajne varijable

matematika

Bernoullijeva slučajna varijabla

diskretna slučajna varijabla koja s pozitivnim vjerojatnostima poprima isključivo vrijednosti 0 i 1

matematika

beskonačna linearna kombinacija

izraz u obliku zbroja beskonačno mnogo umnožaka skalara i vektora koji prema određenome načelu ima smisla

matematika

beskonačni decimalni zapis

decimalni zapis s beskonačno mnogo decimala

matematika

beskonačni niz

niz koji ima beskonačno mnogo članova

matematika

beskonačni red

red koji ima beskonačno mnogo članova

matematika

beskonačni skup

skup s kojega postoji bijekcija na pravi podskup

matematika

beskonačni verižni razlomak

granična vrijednost niza višestrukih razlomaka oblika $\frac{b_1}{a_1}$, $\frac{b_1}{a_1 + \frac{b_2}{a_2}}$, $\frac{b_1}{a_1 + \frac{b_2}{a_2+\frac{b_3}{a_3}}}$ i tako dalje, pri čemu u svakome koraku najdonjemu nazivniku dodajemo novi razlomak

matematika

beskonačno daleka točka

točka u kojoj se dva usporedna pravca afine ravnine sijeku u pripadnoj projektivnoj ravnini

matematika