struna tražilica

image shadow

ribosom

organela citoplazme bez granične membrane, u kojoj se odvija biosinteza bjelančevina

temeljne medicinske znanosti

riboza

monosaharid koji je temeljna građevna jedinica ribonukleinske kiseline

temeljne medicinske znanosti

roditeljska stanica

stanica koja staničnom diobom stvara dvije nove stanice kćeri ili više njih

temeljne medicinske znanosti

rodnica

unutarnji ženski spolni organ koji se nastavlja na maternicu, prolazi kroz mišićno dno male zdjelice i završava ušćem rodnice

temeljne medicinske znanosti

rodnična arterija

grana maternične arterije koja opskrbljuje rodnicu i bazu mokraćnoga mjehura

temeljne medicinske znanosti

rodopsin

pigment u štapićima mrežnice oka osjetljiv na svjetlo koji se sastoji od skotopsina i karotenoidnoga pigmenta retinala

temeljne medicinske znanosti

rodopsin-kinaza

enzim koji inaktivira aktivirani rodopsin radi normaliziranja membrane štapića mrežnice oka ponovnim otvaranjem natrijevih kanala i vraćanjem cijeloga procesa fotokemije vida na početak

temeljne medicinske znanosti

rombna jama

prednja stijenka četvrte komore koju oblikuju stražnja površina mosta i produljena moždina

temeljne medicinske znanosti

romboidni mišić

površinski leđni mišić koji povlači lopaticu medijalno i prema gore

temeljne medicinske znanosti

rostralan

koji u mozgu i leđnoj moždini s obzirom na uzdužnu os središnjega živčanog sustava označuje smještaj bliže prednjemu dijelu mozga

temeljne medicinske znanosti