struna tražilica

image shadow

relativno gibanje

gibanje objekta s obzirom na drugi pokretni objekt

strojarstvo

reverzibilna pumpa

pumpa u kojoj se smjer protoka može mijenjati promjenom smjera vrtnje pogonskoga vratila

strojarstvo

reverzibilni motor

motor čiji se smjer vrtnje može mijenjati promjenom smjera ulaznoga protoka

strojarstvo

Reynoldsov broj

broj koji pokazuje omjer inercijske sile nastale protokom fluida i smične sile zbog viskoznosti

strojarstvo

rok trajanja

razdoblje tijekom kojega proizvod može biti pohranjen u određenim uvjetima pri čemu se očekuje da djeluje prema specifikaciji i da ima odgovarajući radni vijek

strojarstvo

rosište pri atmosferskome tlaku

rosište mjereno pri atmosferskome tlaku u određenoj točki Zemljine površine

strojarstvo

rotacijska brtva

brtva između dijelova s relativnim rotacijskim gibanjem

strojarstvo

rotacijski aktuator

aktuator koji naizmjenično pravocrtno gibanje klipa pretvara u rotacijsko gibanje pogonjenoga vratila

strojarstvo

rotacijski spoj

priključak s brtvama ili O-prstenovima koji mu dopuštaju okretanje dok radna tekućina struji unutarnjim prolazima

strojarstvo

rotacijski stroj

stroj koji predaje snagu rotacijskim gibanjem vratila

strojarstvo