struna tražilica

image shadow

povrat topline

uporaba topline sadržane u stlačenome zraku

strojarstvo

povratna sprega

komunikacija trenutačnoga izlaznog stanja sastavnice i regulacijskoga sustava ili povratak na upravljački mehanizam

strojarstvo

povratna struja

dio protoka koji je već prošao kroz sustav ili njegov dio i teče iza filtra ili odjeljivača

strojarstvo

povratni hod cilindra

gibanje kojim se klipnjača uvlači u tijelo cilindra, a kod cilindra s dvostranom klipnjačom ili cilindra bez klipnjače gibanje kojim se klip vraća u početni položaj

strojarstvo

povratni hod klipa

hod klipa pri kojemu klip ulazi u cilindar

strojarstvo

povratni krug

krug u kojemu se radna tekućina koja izlazi iz aktuatora usmjerava na ulaz aktuatora drugoga sustava čime se povećava brzina uz smanjenje sile na aktuatoru

strojarstvo

povratni otvor

otvor na sastavnici kroz koji radna tekućina prolazi u spremnik

strojarstvo

povratni tlak

tlak prouzročen preprekom nizvodno u struji tekućine

strojarstvo

povratni vod

vod kojim se radna tekućina vraća u spremnik

strojarstvo

površina klipnjače cilindra

površina poprečnoga presjeka klipnjače cilindra

strojarstvo