struna tražilica

image shadow

tržišna razmjena

kupnja i prodaja roba i usluga po cijenama koje određuju ponuda i potražnja

etnologija i antropologija

tržišno načelo

načelo razmjene dobara prema kojemu zakoni ponude i potražnje reguliraju tržište

etnologija i antropologija

tvorevina

nepokretni materijalni trag nekadašnje ljudske aktivnosti na arheološkome nalazištu

etnologija i antropologija