struna tražilica

image shadow

posebni jezik

izdvojen skup jezičnih obilježja koji je sociokulturno ili ideološki konstruiran kao zaokružen, transparentan, stabilan i denotacijski kodni sustav

etnologija i antropologija

poslijeporođajni tabu

zabrana spolnih odnosa u određenome razdoblju nakon poroda

etnologija i antropologija

posrednost

sposobnost komuniciranja o nečemu što je izvan vremenskoga ili prostornoga konteksta

etnologija i antropologija

postignuti status

status stečen vlastitim nastojanjima i društvenim natjecanjem

etnologija i antropologija

postkolonijalizam

teorija koja proučava posljedice kolonijalizma i kolonijalne reprezentacije društvenih zajednica

etnologija i antropologija

postkranijalni kostur

cijeli kostur bez lubanje ili neki njegov dio

temeljne medicinske znanosti

postliminalna faza

zadnja faza obreda prijelaza u kojoj se pojedinac ponovno uključuje u zajednicu s novim društvenim položajem

etnologija i antropologija

postmodernizam

svjetonazor utemeljen na propitivanju i radikalnoj kritici univerzalnih ideja, čvrstih sustava uvjerenja, pojmova apsolutne istine i stvarnosti, esencijalizma i estetskoga elitizma te na isticanju i pohvali različitosti i fragmentarnosti

interdisciplinarne humanističke znanosti

postprocesna arheologija

skup raznorodnih pristupa koje povezuje odbacivanje pretpostavke znanstvene objektivnosti i isticanje neodredivosti arheoloških izvora, individualnih značenja u tumačenju prošlosti te uporaba podataka iz drugih disciplina

etnologija i antropologija

poststrukturalizam

skup teorijskih stajališta koje povezuje kritika strukturalizma i odbacivanje totalnih, esencijalističkih i fundacionalističkih perspektiva

interdisciplinarne društvene znanosti