struna tražilica

image shadow

minimalni broj jedinka

broj jedinka kojima se mogu pripisati svi elementi u uzorku koštanoga materijala

etnologija i antropologija

minisatelitni DNK

biljeg DNK-a čije se inačice određuju prema broju uzastopnih ponavljanja motiva veličine od 8 do 100 pb

etnologija i antropologija

minucije

prekidi toka i grananje epidermnih grebena

etnologija i antropologija

miraz

imovina koju žena donosi u brak

etnologija i antropologija

mit

priča koja se razvija usmenim putom tijekom duljega vremena i objašnjava neke pojave iz života zajednice ili vidove njezina identiteta

etnologija i antropologija

mitohondrijski DNK

kružna molekula DNK-a koja se nalazi u mitohondriju

biologija

mitologija

sustavno skupljanje i proučavanje mitova

etnologija i antropologija

mitska povelja

navodno normativno svojstvo mita koje određuje ispravan pogled na svijet i prihvatljivo društveno djelovanje

etnologija i antropologija

mjesto ulova

arheološko nalazište na kojemu je divljač ubijena i razrezana za konzumaciju ili pohranjivanje

etnologija i antropologija

moć

sposobnost postizanja ciljeva ili utjecaja na događaje

etnologija i antropologija