struna tražilica

image shadow

etnomedicina

disciplina koja proučava medicinske sustave različitih zajednica

etnologija i antropologija

etnometodologija

sociološka analiza individualnih pretpostavka i vjerovanja o prirodi svijeta u svakodnevnim društvenim međudjelovanjima

interdisciplinarne društvene znanosti

etnomuzikologija

znanstvena disciplina koja dokumentira, opisuje, tumači i uspoređuje glazbu kao oblik prakse u različitim sociokulturnim kontekstima

etnologija i antropologija

etnopoetika

analiza i interpretacija formalne organizacije teksta i izražajnih sredstava u usmenoj književnosti s naglaskom na kontekst i izvedbu

etnologija i antropologija

etnopovijest

proučavanje kulturne povijesti etničkih skupina na temelju usmene predaje i pisanih izvora

etnologija i antropologija

etnopragmatika

nastojanje da se jezične prakse razumiju i tumače iz emske perspektive

etnologija i antropologija

etnopsihijatrija

usporedno proučavanje psihičkih bolesti u različitim kulturnim kontekstima

etnologija i antropologija

etnos

skup kulturnih obilježja koja čine određenu tradiciju neke zajednice

etnologija i antropologija

etnosemantika

znanstveno proučavanje načina na koje ljudi nazivaju i razvrstavaju pojave u prirodnoj i društvenoj okolini

etnologija i antropologija

etnosociologija

interpretativni pristup proučavanju kulturno konstruiranih lokalnih teorija i konceptualizacija društvenoga ustroja

etnologija i antropologija