struna tražilica

image shadow

društvena skupina

najmanje dvoje ljudi koji međusobno djeluju i smatraju se odvojenom društvenom jedinicom

etnologija i antropologija

društvena struktura

skup pojedinačnih uzajamno povezanih društvenih odnosa

interdisciplinarne humanističke znanosti

društvena udaljenost

mjera spremnosti pojedinca ili skupine za međuljudsku komunikaciju i međudjelovanje s drugim pojedincima ili skupinama

interdisciplinarne društvene znanosti

društvena uključenost

uključenost svih članova društva u društvene institucije i odnose s ciljem općega poboljšanja društva i ljudskoga dostojanstva

etnologija i antropologija

društveni kapital

stvarna ili potencijalna korist društvene mreže veza pojedinca ili skupine

etnologija i antropologija

društveni konstrukt

ideja ili pojam koji nastaju društvenim međudjelovanjem

interdisciplinarne društvene znanosti

društveni konstruktivizam

teorijsko stajalište prema kojemu se društvene pojave i ljudska stvarnost spoznajno izgrađuju društvenim međudjelovanjem

etnologija i antropologija

društveni sustav

ustrojstvo odnosa među pripadnicima društvene zajednice

interdisciplinarne humanističke znanosti

društveni ugovor

zamišljeni dogovor između pojedinaca kojim se odriču svoje potpune, prirodne slobode kako bi utemeljili društvo

interdisciplinarne humanističke znanosti

društveno djelovanje

djelovanje aktera radi postizanja određenoga cilja koje uzima u obzir ponašanje i reakcije drugih aktera

etnologija i antropologija