struna tražilica

image shadow

trimanje broda

premještanje ili ukrcaj i iskrcaj masa na brod i s broda kojima se prouzročuje željena promjena trima

brodogradnja

trimanje jedara

ugađanje položaja jedara i jarbola kako bi se uz određen vjetar postigli najbolja brzina i optimalno jedrenje

tehnologija prometa i transport

triptih

trodijelna isprava koja se sastavlja prije izdavanja teretnice pri prijevozu stvari u linijskoj plovidbi

pravo

tropsko nadvođe

najmanje nadvođe u tropskome pojasu

brodogradnja

tropsko nadvođe za slatku vodu

najmanje nadvođe u slatkoj vodi u tropskome pojasu

brodogradnja

tropsko nadvođe za teret drva za slatku vodu

najmanje nadvođe za teret drva kada je brod u slatkoj vodi u tropskome pojasu

brodogradnja

troškovi i vozarina

međunarodni trgovinski uvjet prema kojemu je prodavatelj dužan platiti troškove i vozarinu kako bi se roba dopremila do luke odredišta, ali rizike gubitka ili oštećenja robe i povišenje cijene snosi kupac od trenutka kada roba prijeđe brodsku ogradu u luci ukrcaja

pravo

troškovi s osiguranjem i vozarinom

međunarodni trgovinski uvjet prema kojemu je prodavatelj dužan zaključiti ugovor o prijevozu u ugovorenome vremenu, ukrcati robu na brod u luci ukrcaja, platiti vozarinu i osigurati robu do luke odredišta te snositi rizik do trenutka prelaska robe preko brodske ograde u luci ukrcaja

pravo

troškovi spašavatelja

gotovinski izdatci koje je spašavatelj razborito uložio pri spašavanju

pravo

trotrupac

brod s trima trupovima međusobno spojenima mostom

brodogradnja