struna tražilica

image shadow

slobodno od zajedničke havarije

posebna klauzula u ugovoru o prijevozu ili u teretnici prema kojoj se stranke uzajamno odriču prava na kontribuciju iz zajedničke havarije tako da sve štete i troškove snosi stranka koja ih je pretrpjela

pravo

slobodno u

klauzula u ugovoru o prijevozu stvari morem kojom se određuje da troškove ukrcaja snosi krcatelj

pravo

slobodno u i iz

klauzula u ugovoru o prijevozu stvari morem kojom se određuje da troškove ukrcaja i iskrcaja snosi krcatelj ili primatelj tereta

pravo

slobodno u i iz poravnato

klauzula u ugovoru o prijevozu stvari morem kojom se određuje da troškove ukrcaja, iskrcaja i poravnavanja tereta u brodu snosi krcatelj ili primatelj

pravo

slobodno u i iz složeno

klauzula u ugovoru o prijevozu stvari morem kojom se određuje da će troškove ukrcaja, iskrcaja te slaganja tereta na brodu, odnosno uz bok broda pri iskrcaju, snositi krcatelj ili primatelj

pravo

slobodno u i iz, složeno i poravnato

klauzula u ugovoru o prijevozu stvari morem kojom se određuje da troškove ukrcaja, iskrcaja, slaganja i poravnavanja tereta snosi krcatelj ili primatelj

pravo

slobodno uz bok broda

međunarodni trgovinski uvjet prema kojemu je prodavatelj ispunio svoju obvezu kada je robu stavio uz bok broda u naznačenoj luci ili pod teglenicom

pravo

slot

jedinični prostor za slaganje kontejnera na brodu

tehnologija prometa i transport

slup

krstaš s jednim visokim jarbolom i trokutastim jedrima od kojih glavno jedro može biti pričvršćeno za sošnjak

brodogradnja

služba izvješćivanja

služba koja priprema izvješća i upute brodovima u plovidbi u području nadležnosti o događajima i okolnostima zbog kojih bi mogli biti ugroženi ljudski životi, sredstva i morski okoliš

tehnologija prometa i transport