struna tražilica

image shadow

mrtvi kraj užeta

kraj užeta koji miruje i nije opterećen

tehnologija prometa i transport

mrtvo more

površinski težinski valovi na moru nakon prestanka vjetra koji ih je izazvao

geofizika