struna tražilica

image shadow

studija izvedivosti

dokument u kojemu su razmotrene posljedice predloženoga projekta i troškovi

građevinarstvo

stupanj zasićenosti

odnos između obujma vode sadržanoga u porama i obujma pora

građevinarstvo

stupište

potpora između dvaju polja rasponskoga sklopa

građevinarstvo

stvaranje erozijskih kanala

nastanak procjednih kanala u temeljnome tlu ispod nasipa prouzročen ispiranjem čestica tla zbog protjecanja vode

građevinarstvo

stvarni trošak

ukupni trošak dokumentiran za određeno razdoblje, nastao tijekom obavljanja određene planirane aktivnosti ili sastavnice strukturne raščlambe poslova

građevinarstvo

sudjelujuća širina

širina dijela ploče spojene s armiranobetonskom gredom koja pri svijanju sudjeluje u nošenju kao protisnuti pojas i s gredom čini T-presjek

građevinarstvo

sustav diskontinuiteta

skup diskontinuiteta s približno istim pružanjem i padom

građevinarstvo

sustav upravljanja

sustav za utvrđivanje politike te za postizanje njezinih ciljeva

građevinarstvo

sustav upravljanja kvalitetom

sustav za upravljanje organizacijom s obzirom na kvalitetu

građevinarstvo

sustav za provjeru mjerenja

skup povezanih i ovisnih elemenata potrebnih za postizanje mjeriteljskoga potvrđivanja i neprekidno upravljanje mjernim procesima

građevinarstvo