struna tražilica

image shadow

virus

nukleoproteinska čestica koja se pojavljuje kao patogeni agens u ljudskome organizmu

kliničke medicinske znanosti

virusna zaraza

prodor i širenje virusa u organizmu

kliničke medicinske znanosti

virusni sijaloadenitis

upala žlijezda slinovnica prouzročena virusima

dentalna medicina

viscerokranij

dio lubanje koji tvore kosti lica

temeljne medicinske znanosti

visina čela

razmak između početka vlasišta i točke glabella

dentalna medicina

visina donjega dijela lica

razmak između točaka subnasale i menton

dentalna medicina

visina srednjega dijela lica

razmak između točaka glabella i subnasale

dentalna medicina

viskoelastičnost

svojstvo materijala da na njemu nakon prestanka djelovanja sile dolazi do usporena elastičnoga povrata ili djelomična izobličenja

dentalna medicina

viskoznost

otpor tekućine prema protjecanju

dentalna medicina

visoko viskozni stakleni ionomer

stomatološki materijal koji sadržava poliakrilnu kiselinu u prahu i ima finu rasprostranjenost malih čestica unutar matrice

dentalna medicina