struna tražilica

image shadow

točka nasion

izbočenija točka nazofrontalnoga šava

dentalna medicina

točka okidač

lokalizirano područje tvrdih preosjetljivih snopova mišićnoga tkiva čije doticanje izaziva izrazit bol

dentalna medicina

točka opisthion

rendgenokefalometrijska točka koja je najposteriornija točka velikoga otvora lubanje u mediosagitalnoj ravnini

dentalna medicina

točka opisthocranion

izbočenija točka zatiljne kosti u mediosagitalnoj ravnini

dentalna medicina

točka orbitale

najniža točka infraorbitalnoga ruba

dentalna medicina

točka pogonion

izbočenija točka koštanoga obrisa brade

dentalna medicina

točka porion

rendgensko-kefalometrijska točka smještena na najvišem dijelu vanjskoga slušnog hodnika

dentalna medicina

točka prosthion

ortodontska točka koja označuje izbočeniju točku alveolnoga ruba premaksile, najčešće smještenu između središnjih sjekutića

dentalna medicina

točka sella

rendgensko-kelafometrijska točka koja leži u središtu ležišta hipofize

dentalna medicina

točka spinale

točka koja označuje vrh prednjega nosnog trna

dentalna medicina