struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

potenciodinamičko ispitivanje

elektrokemijsko ispitivanje u troelektrodnome sustavu pri kojemu se potencijal između radne elektrode i referencijske elektrode brzo mijenja, a očitava se struja između radne elektrode i protuelektrode

kemijsko inženjerstvo

potenciostat

elektronički uređaj kojime se pri elektrokemijskome ispitivanju uspostavlja i održava željena vrijednost elektrodnoga potencijala, a očitava struja u troelektrodnom sustavu

kemijsko inženjerstvo

potenciostatičko ispitivanje

elektrokemijsko ispitivanje u troelektrodnome sustavu pri kojemu se potencijal između radne elektrode i referencijske elektrode sporo mijenja, a očitava se struja između radne elektrode i protuelektrode

kemijsko inženjerstvo

potopljena zona

dio djelomično uronjene konstrukcije koja obuhvaća ukopanu, uronjenu i prijelaznu zonu

kemijsko inženjerstvo

potpuna korozijska šteta

korozijska šteta koju obilježuje potpuni gubitak uporabnih svojstava metalnoga predmeta ili njegova okoliša

kemijsko inženjerstvo

potrošna anoda

anoda koja se se troši tijekom primjene u sustavu katodene zaštite s narinutom strujom

kemijsko inženjerstvo

povezujući sloj

sloj koji se nanosi radi poboljšanja prionjivosti sljedećega sloja premaznoga materijala

kemijsko inženjerstvo

povlačenje

nastajanje nejednolike debljine sloja premaza

kemijsko inženjerstvo

površinska obradba

obradba kojom se mijenjaju svojstva i/ili izgled površine metalnoga predmeta

strojarstvo

površinski aktivna tvar

organska tvar koja smanjuje napetost površine tekućine

kemijsko inženjerstvo