struna tražilica

image shadow

težinski faktor ozračivanja

mjerna veličina koja opisuje dio štetnosti od slučajnih učinaka ozračivanja živoga tkiva

interdisciplinarne prirodne znanosti

težinski faktor zračenja

dozimetrijska veličina koja opisuje biološki učinak zračenja

interdisciplinarne prirodne znanosti

težinski prosjek

mjera za vrijednost fizičke veličine izvedena na osnovi niza mjerenja gdje se veća važnost pridaje vjerojatnijim mjerenjima

fizika

težište

hvatište ukupne težine tijela koje se nalazi u konstantnome Zemljinu gravitacijskom polju

fizika

Thomsonova formula

formula koja daje vlastitu rezonantnu frekvenciju titrajnoga kruga sastavljena samo od induktivnoga i kapacitivnoga otpora

fizika

Thomsonovo raspršenje

elastično raspršenje elektromagnetskoga zračenja na slobodnoj nabijenoj čestici

fizika

tinjavi izboj

izboj u plinu ili pari pri niskome tlaku izazvan prolazom istosmjerne struje

fizika

titranje

periodično gibanje na dijelu pravca, kružnice ili koje druge krivulje u kojemu se čestica ili tijelo nakon jednoga perioda vrati u početni položaj i stanje s početnom fazom

fizika

titranje kristalne rešetke

sveukupno titranje atoma, iona i molekula u kristalu koje se istražuje spektroskopijskim metodama

fizika

titranje krutoga tijela

periodično gibanje makroskopskoga tijela ili sastavnih čestica tijela

fizika