struna tražilica

image shadow

masena spektrometrija sekundarnih iona

spektrometrija u kojoj se s pomoću analize iona izbačenih iz tankoga sloja uzorka bombardirana snopom čestica omogućuje kemijska analiza uzorka

fizika

maseni apsorpcijski koeficijent

omjer apsorpcijskog koeficijenta tvari i gustoće tvari za zadano elektromagnetsko zračenje

fizika

maseni protok

omjer mase fluida koja pri strujanju fluida protekne kroz presjek cijevi i vremena

fizika

maser

izvor visokokoherentnoga monokromatskog mikrovalnog zračenja velikoga intenziteta u mikrovalnome području elektromagnetskoga spektra

fizika

masivna staklasta slitina

staklasta slitina velika obujma i velike mase

fizika

masivni uzorak

uzorak velika obujma i velike mase

fizika

matematičko njihalo

idealan titrajni sustav koji se sastoji od točkaste mase, ovješene u polju sile teže na tanku, nerastezljivu nit

fizika

materija

skup opazivih objekata koji tvore fizičku stvarnost, obuhvaća tvari, sve atomske i subatomske čestice i čestice posrednike međudjelovanja

fizika

materijalna točka

idealizirani objekt čija je ukupna masa koncentrirana u jednoj točki, približno opisuje stvarno tijelo ako su njegove dimenzije mnogo manje od dimenzija staze po kojoj se giba ili ako se sve točke tijela gibaju na istovjetan način

fizika

matični kristal

početni kristal zadanoga kemijskog sastava i strukture s kojim se uspoređuje novi kristal koji nastaje promjenom kemijskoga sastava i strukture tijekom određenih eksperimentalnih postupaka

fizika