struna tražilica

image shadow

Guinier-Prestonove zone

nestabilni početni precipitati otopljenih elemenata nanometarskih dimenzija koji nastaju prilikom raspada prezasićenih metalnih čvrstih otopina te koji su koherentni s matricom elementa otapala i postupno prelaze u stabilnije faze

fizika

Guinierova fokusirajuća kamera

kamera za dobivanje difrakcijske slike polikristala u kojoj divergentni monokromatski snop rendgenskih zraka prolazi kroz uzorak te konvergira u nizu uskih difrakcijskih linija na filmu ili dvodimenzijskome digitalnom detektoru

fizika

gusta slagalina

slojevito složeni atomi u kristalu u najmanjemu mogućem obujmu kubne ili heksagonske kristalne strukture u kojoj svaki atom ima na jednakoj udaljenosti šest susjednih atoma u svome sloju i po tri susjedna atoma u dvama susjednim slojevima

fizika

gustoća

omjer mase i obujma infinitezimalno maloga djelića tijela oko zadane točke

fizika

gustoća čestične struje

omjer čestične struje upadnih čestica i ploštine presjeka

interdisciplinarne prirodne znanosti

gustoća čestičnoga toka

omjer čestičnoga toka i vremena

interdisciplinarne prirodne znanosti

gustoća električne energije

omjer električne energije u dijelu prostora gdje postoji električno polje i obujma toga prostora

fizika

gustoća električne struje

vektorska veličina koja ima iznos jednak omjeru električne struje i ploštine presjeka vodiča i smjer koji se podudara sa smjerom gibanja pozitivnih naboja

fizika

gustoća električnoga naboja

omjer električnoga naboja u nekome dijelu prostora i pripadajućega obujma

fizika

gustoća električnoga toka

vektorska veličina za omjer električnoga toka vektora električnoga pomaka i plohe jedinične ploštine

fizika