struna tražilica

image shadow

fizika čvrstoga stanja

grana fizike koja proučava strukturu tvari u čvrstome stanju te s pomoću kvantne fizike istražuje svojstva i procese u kristalnome i amorfnome obliku tvari

fizika

fizika kondenzirane tvari

grana fizike koja proučava tvari u tekućem i čvrstom stanju za razliku od tvari u plinovitom stanju, a obuhvaća i fiziku čvrstoga stanja

fizika

fluid

tvar u tekućemu ili plinovitome agregacijskom stanju

fizika

fluorescencija

emisija svjetlosti koja nastaje kao odgovor tvari na vanjsku pobudu, a prestaje čim se ukloni uzrok

fizika

fluorografen

materijal proizveden na osnovi dvodimenzijskoga grafena tako da je svaki atom ugljika vezan na jedan atom fluora

fizika

fon

zastarjela jedinica za mjerenje glasnoće zvuka kojom se iskazuje subjektivni osjet motritelja u usporedbi s referentnim tonom

fizika

fonon

kvant energije titranja

fizika

fot

jedinica sustava CGS za osvjetljenje

fizika

fotoćelija

elektronički element kojemu se pri osvjetljavanju vidljivom ili ultraljubičastom svjetlošću izrazito povećava vodljivost

fizika

fotoelektrični učinak

proces u kojemu se obasjavanjem vidljivom svjetlošću ili ultraljubičastim zračenjem iz metala izbijaju elektroni

fizika